Kaevude remont

Liikudes mööda tänavaid on tihti märgata kaevuluuke, mille ümbert on asfalt katki (foto nr.1) ja kaevuluuk on tihtipeale viltu. See on märk sellest, et tänavalt on vesi ja talvel libedusetõrjena kasutatav sool imbunud läbi kaevu kõrval oleva purunenud tee pinna ja lõhkunud külmakergetega kaevu suudme. Külmakerge lõhub kaevu rõngad ning tihtipeale ka kaevu lae.


Foto nr. 1

Pakume remonti betoonkaevudele ja ka ujuvatele kaevudele.

 

Tehnoloogia.

 1. Kaevu serv lõigatakse ringikujuliselt lahti (foto nr.2) vajalikus mahus, seejärel piigatakse kaevu ümbrus lahti (foto nr.3) ja eemaldatakse kaevu päis.


Foto nr.2

 

IMG_3931
Foto nr.3

Vajadusel kasutame kaevu päise tõstmiseks hüdraulilist tõstemehhanismi (Foto nr.4).

Tõstemehhanism
Foto nr.4

 

2.  Fikseerime kaevu päise õigele kõrgusele kasutades selleks kas selleks ettenähtud segu (Foto nr. 5) ja/või kaevurõngaid.

Segu omadused:

 • kuivab ja kivistub kiirelt,
 • peab vastu suurele dünaamilisele koormusele,
 • heade kleepuvusomadustega,
 • veekindel,
 • vastupidav jääle, külmumisele ja tee sooladele,
 • vastupidav hapetele ja leelistele.

IMG_3949
Foto nr. 5

3. Nüüd paigaldatakse kaevu päis, kasutades segu, mis sisaldab fiibrit (Foto nr.6).

Segu omadused:

 • kuivab ja kivistub kiirelt,
 • sisaldab fiibrit,
 • kloriidivaba,
 • peab vastu suurele dünaamilisele koormusele,
 • heade kleepuvusomadustega,
 • veekindel,
 • õlikindel,
 • vastupidav jääle, külmumisele ja tee sooladele,
 • vastupidav hapetele ja leelistele.

 

IMG_3964
Foto nr.6

 

4. Asfalteerimine. Sooja asfaldi paigaldamise puhul (Foto nr. 7), võõpame kaevu päise ja asfaldi vahelise kaeviku naket parandava emulsiooniga. Vana ja uue asfaldi vahele paigaldame kas vuugiliimi või vuugilindi.

IMG_3969
Foto nr. 7

Lõpuks katame kaevu ümbruse sooja asfaltseguga  (Foto nr. 8, 9)

Foto nr. 8

IMG_3982
Foto nr. 9

 

Perioodidel kui temperatuur on nii madal, et sooja asfaltsegu ei saa kasutada, kaetakse kaevu ümbrus selle sama fiibrit sisaldava spetsiaalseguga (Foto nr.10) mida on kujutatud fotol nr. 6.

Foto nr. 10

 

Betoonkaevude kapitaalremondi puhul asendatakse kaevu purunenud elemendid uutega, mis seotakse omavahel sellisteks töödeks ette nähtud betooniga (Foto nr. 11, 12)


Foto nr. 11


Foto nr. 12

 

Lõppviimistluse lahendus sõltub eelkõige keskkonnast kui ka tellija soovist. Pärast  killustikaluse paigaldamist saab teha nii asfaltbetooniga (Foto nr. 13)


Foto nr. 13

 

kui ka fiibrit sisaldava spetsiaalseguga (Foto nr. 14,15)


Foto nr. 14


Foto nr. 15

Tagasiside